Mylimas darželis Antakalnyje

Mano ir visos komandos pagrindinis siekis, kad darželis taptų mažylio antraisiais namais, saugia, linksma žaidimų, bendravimo ir kasdienių naujų atradimų kupina patirtimi. Žinodami darželio svarbą vaiko raidai, klojame stiprius pamatus visai tolesnei vaiko ugdymosi ateičiai.

Mes socioemocinis darželis, kuriame mokomės pažinti save ir kitus, augti asmenybėmis, brandinti vertybes, augintis lyderystę, išmokti mokytis, įveikti iššūkius, tyrinėti, rasti atsakymus į klausimus, bendrauti, puoselėti savo įgūdžius, pasitikėti savimi: emocinis intelektas, psichologinė dermė, atsparumas aplinkos įtakai bei savivertės puoselėjimas.

Tikime, kad visi vaiko įgūdžiai tvirtai formuojasi, kai vaikas jaučiasi visapusiškai saugus, mylimas, laukiamas, svarbus. Mes atsikratome šablonų ir augame kartu su vaiku padėdami jam formuoti vertybes, džiaugtis naujais atradimais, pažinti save ir pasaulį, augti vieningoje ir draugiškoje grupėje vaikų – Mylimukų.

MŪSŲ TIKSLAS

Visapusiška vaiko galių plėtotė

MŪSŲ MISIJA. Atsižvelgiant į kiekvieno vaiko individualumą padėti vaikui išsiugdyti savarankiškumo, sveikos fizinės ir psichologinės gyvensenos, pozityvaus bendravimo, kūrybiškumo, aplinkos pažinimo, mokėjimo mokytis pradmenis, stiprinti savo visagalystę, augintis individualias galias, užtikrinti jų sklaidą ir ūgtį. Suteikti visapusišką ir novatorišką ugdymą, individualių galių ir interesų plėtotę, emociškai šiltą, palaikančią, saugią aplinką.

VIZIJA. Būti savo Mylimukų Mylimukais. Kurti bendruomenę, kurioje svarbiausia visapusiška vaiko gerovė, jo galių plėtotė.

TIKSLAS. Mylimukų Darželis yra visapusiško ugdymo mokykla, kurioje vienodai svarbios tiek akademinės žinios, tiek asmenybės ūgtis. Ugdomosios veiklos plėtojama intelektų visuma, o neformalus ugdymas papildo formalųjį ugdymą padėdamas vaikui plėsti savo pažinimo ribas įvairiose srityse, stiprinti emocinį intelektą, kūrybiškumą, puoselėti savo bendravimą, bendradarbiavimą, lyderystės, kritinio mąstymo, tolerancijos, socialinių įgūdžių.

UNIKALI UGDYMO PROGRAMA

Draugystė, žaidimas, džiaugsmas

Mylimukų darželio, Mylimos mokyklos ugdymo turinys dėstomas integruotai, taikant dalykinę integraciją, teminę struktūrą, patyriminį ugdymą, žaidimą, improvizacijas, inovacijas siekiant sudominti vaiką visapusiškai pažinti ir suvokti dėstomą turinį, natūraliai įsilieti į problematiką, sustiprinti žinių troškimą ir pritaikomumą kasdienėse situacijose.

Mylimukų Darželio Ugdymo programa "Draugystė, žaidimas, džiaugsmas" pirmiausia yra draugiška vaikui, pilnai atitinkanti kiekvieno poreikius, leidžianti prisitaikyti ir skatinanti kiekvieno vaiko tobulėjimą.

  • Mūsų vaikai gali patys rinktis, kokiose veiklose jie nori dalyvauti, pas mus nėra jokios prievartos, mums svarbus vaiko įgalinimas pačiam priimti sprendimus.

  • Ugdome suvokimą, kad mes visi skirtingi ir būtent todėl unikalūs, todėl mūsų poreikiai, gabumai ir interesai natūraliai skiriasi.

  • Didžiausią dėmesį skiriame Emocinio intelekto formavimui, ir jį laikome ugdymo pagrindu.

  • Didelę svarbą teikiame Gamtiniam ugdymui - daug laiko leidžiame lauke, kuriame pozityvų santykį su gamtine aplinka ir jos procesais.

  • Ugdymo procese individualus kūrybiškumas yra labai skatinamas ir vertinamas.

  • Esame pratę inspiruoti ir drąsinti savo mažylius tyrinėti, eksperimentuoti, pasitelkiant net tik kasdienes STEAM veiklas, bet ir miesto edukacines erdves.

  • Pažinimas per patirtį, arba kitaip Patirtinis ugdymas, lieka vienu iš svarbiausių mūsų ugdymo programos aspektų, tad daug keliaujame, lankome muziejus, teatrus, edukacines vietas.

  • Mūsų Auklėtojai yra viena svarbiausių mūsų vertybių. Jie mylintys, rūpestingi, atsidavę vaikams ir begalo kūrybingi. Kiekvienos dienos veiklos pateikimas visada yra kruopščiai apgalvotas ir į vaiką orientuotas.

MYLIMUKŲ DARŽELIS

Mes Komanda! Mes Draugai!

Kuriame aplinką, kurioje kiekvienas vaikas jaustųsi svarbus komandos narys, draugas, akcentuojame grupės vienybę, pagarbą vienas kitam. Mums svarbiausia, kad kiekvienas komandos draugas jaustųsi kaip namuose – mylimas, suprastas, nesuvaržytas, savas.

Siekiame, kad mūsų namai būtų kuo artimesni šeimai, namams: mus supa nuotraukos, darželio erdvės planuojasi taip, kaip patogu ir gera vaikams, rengiame bendras šventes, mums svarbus pastovus ir nuoširdus bendravimas su kiekvieno mažylio tėveliais, seneliais. Pamilstame vienas kitą, mes kaip šeima, juk kartu praleidžiame labai daug laiko! Svarbus kiekvienas šeimos narys, kiekvienas komandos draugas. Mes visi čia susirenkame mokytis – kartu, šalia, vieni iš kitų.